Кыргыз элинин тарыхындагы окуялар, элдин жашоо турмушу, маданияты
PDF просмотр
НазваниеКыргыз элинин тарыхындагы окуялар, элдин жашоо турмушу, маданияты
страница195/263
Дата28.11.2012
Размер4.21 Mb.
ТипДокументы
1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   263

өзгөчөлүктөргө ээ болгон. Түрк элдеринин, а. и. кыргыздардын көз караштарына сопулук агым өзүнө мүнөздүү 
из  салып  өткөн.  Ислам  динин  жайылтууда  сопулар  өзгөчө  кызмат  аткарышкан.  Алар  ислам  диний  жол-
жоболорун,  тартибин  эл  арасына  жайылтуу,  түшүндүрүү  м-н  үгүт  иштерин  жүргүзүшкөн.  Кыргыздарда  С. 
ислам  динине  чейинки  ишенимдер  м-н  коштолуп,  анын  идеясы  ж-а  практикасы  татаал  синкреттүү  мүнөзгө 
өткөн.  Элдик  салттарда,  ырым-жырымдарда,  өзгөчө  оозеки  чыгармачылыкта  сопулукка  тиешелүү  символдук 
образдар ж-а мотивдер көп кездешет. Кыргыз элинин саясий тарыхында (Россия империясына каршы күрөштө 
Совет  бийлигинин  алгачкы  жылдарында  басмачылык  кыймылдары)  С.  агымын  туу  кылып  жаңычылыкка 
каршы  күрөшүү  идеясы  күч  алган.  Кыргызстандын  аймагында  негизинен  С-тун  ысхакийе,  ышкиййа 
тарикаттары (жолдору) тараган.  
СОЦИАЛИСТТИК ЭМГЕКТИН БААТЫРЛАРЫ – Совет доорунда өндүрүштө, илимде, маданиятта ж. б. эл 
чарба  тармактарында  иштегендердин  артыкча  ийгиликтери  үчүн  берилүүчү  жогорку  наам.  Кыргызстандын 
төмөнкү атуулдарына С. Э. Б. деген наам берилген:  Абакиров Мамут, Абдраев Кутубай, Абдраимов Апсамат, 
Абдраи-мов  Көчкөнбай,  Абдраимов  Кудайкул,  Абдраимов  Матай,  Абдувалиев  Муса,  Абдукадыров 
Абдурашид,  Абдукаримов  Абдумавлян,  Абдулаев  Курманкул,  Абдылдаева  Расия,  Абдылдаев  Мамбет, 
Абдыраимов  Асанаалы,  Абдышева  Токтогул,  Абжалиев  Пазыл,  Аболин  Роберт  Иванович,  Ажыкеев  Эсенкан, 
Ажыкулов  Рыскул,  Айдарбеков  Курманкул,  Айдаров  Ташбай,  Айтбаев  Базылбек,  Айткулова  Айнек,  Акматов 
Таштан, Акназаров Корчубек, Акчабаев Малик, Асиа-хунов Абдукадыр,  Асимбаев Пахриддин, Алимов Сали, 
Алыбекова  Карачач,  Алымбеков  Накайбек,  Амадалиев  Маткалык,  Аманбаев  Алдаберген,  Аманбаев  Төлөбек, 
Ананьев  Константин  Николаевич,  Анаров  Айтбай,  Анаров  Алля,  Андабеков  Эрназар,  Андабеков  Ирназар, 
Асанбеков  Төлөнбай,  Асанов  Жамантай,  Атабаев  Токтобай,  Атабекова,  Атышов  Боронбай,  Бабенко  Потап 
Васильевич,  Базавлюк  (Слинько)  Евдокия  Сергеевна,  Базаров  Ыймаш,  Байсабаева  Гүлгаакы,  Бекмурзаев 
Кадыр,  Бектембаев  Ибраим,  Бирюков  Пётр  Филлипович,  Бочкарёва  Аграфена  Терентьевна,  Ванюков  Семён 
Иванович,  Воробьёва  Наталья  Илларио-новна,  Гавсидинов  Гиясидин,  Глазенко  Матрёна  Аксентьевна, 
Гребещенко  Дмитрий  Николаевич,  Гречухина  Мария  Яковлевна,  Довгаль  Татьяна  Андреевна,  Долбаев 
Асанбек,  Досбергенов  Төлөбек,  Дробитько  Елена  Алексеевна,  Дубинецкий  Захар  Васильевич,  Дуйшеева 
Жамыйла,  Жаңыбаева  Маруса,  Жапышев  Рысбай,  Жаркымбаев  Акмат,  Жолбаев  Рустам,  Жумабаев  Алахун, 
Жумабаева  Анакыз,  Жумадылова  Мария,  Жунушов  Касымбек,  Жусубалиев  Балтабай,  Жусупов  Билал, 
Жусупов  Эшенкул,  Жүзмамбетов  Кадыралы,  Зубков  Дмитрий  Петрович,  Иванченко  Раиса  Васильевна, 
Ивашкевич  Тимофей  Фёдорович,  Илипбаев  Ишенбек,  Иманов  Капар,  Исаев  Беделбай,  Исаев  Шарше,  Исаков 
Сра,  Исмаилов  Татен,  Исмаилов  Төлөсүн,  Исмаилова  Инахан,  Кадыралиев  Казакбай,  Кадыров  Абдулхамит, 
Кадыров  Касым,  Казаков  Абдуллажан,  Кайназаров  Толубай,  Кайназарова  Зууракан,  Кайыпов  Өскөнбай, 
Калдашев  Юсуп  Ахун,  Камалов  Асан,  Камчыбеков  Айты,  Каримов  Жумалы,  Каримов  Иманжан,  Каримов 
Саит,  Карымшаков  Абдыкадыр,  Касыбаев  Алымбай,  Качкымбаев  Санкул,  Керимов  Жумалы,  Кийизбаев 
Тообай,    Клименко  Михаил  Дмитриевич,  Климчук  Трофим  Степанович,  Кожобекова  Сүйүмкан,  Кожоканов 
Мукамбет,  Козлов  Иван  Яковлевич,  Койчиев  Мамбет,  Койчуманов  Апыш,  Колесниченко  Мария  Павловна, 
Конгайтиев Супай, Косивцева Надежда Алексеевна, Коханов Гений Алексеевич, Кочкарбаев Исак, Кочкорова 
Сарахан,  Кочубаев  Тойчу  Тагаевич,  Кошоев  Өмүрзак,    Көкөбаев  Базаралы,  Кретинин  Иван  Терентьевич, 
Крикотин  Степан  Павлович,  Кругликова  Анна  Николаевна,  Кулбаев  Камбар,  Кулбаев  Маман,  Кулов 
Бейшеналы, Кулумбаев Жусубалы, Курлиенко Анна Акимовна, Курман-баев Эмилбек, Курманбеков Жумабек, 
Курманов  Карыпбай,  Кутукеев  Кубаталы,  Кыпчаков  Абдулла,  Левченко  Николай  Иванович,  Лихолетов 
Георгий Антонович, Ложенко Пелагея Макаровна, Лопухова Пелагея Васильевна, Лупина (Дубинская) Мария 
Фёдоровна,  Ляленко  Константин  Матвеевич,  Ляховенко  Андрей  Павлович,  Мадымаров  Абдулла,  Мажакыпов 
Тажыбай,  Маканов  Орозбай,  Макишев  Үсөнбек,  Мамарасулов  Сабиткул,    Мамасалиев  Калдар,  Маматурдиев 
Ашыралы,  Мамбетакунов  Орозакун,  Мамбеталиев  Асан,  Мамбеталиев  Көкөбай,  Мамбетов  Мырзабек, 
Мамыров  Аманкан,  Мамасаитов  Атажан,  Матиев  Ажымат,  Маханько  Владимир  Николаевич,  Машрапова 
Тургун,  Мешков  Николай  Иосифович,  Мирабдазизов  Халил,  Миталипов  Мейман,  Мойдунов  Жумакадыр, 
Момбеков  Юсуп,  Мох  Григорий  Иванович,  Мукашева  Кайыр,  Мундузбаева  Жыргал,  Мурзакматов  Акун, 
Мусаев  Тешебай,  Мүсүралиева  Бакый,  Мырзакулов  Балтабай,  Назаралиев  Шаршен,  Намазбеков  Калыс, 
Нарынбеков  Аскар,  Нигрилов  Даниил  Андреевич,  Нишанов  Сабиржан,  Ногоева  Саадат,  Нураков  Исак, 
Нуржанов  Акматбек,  Обливальный  Павел  Савельевич,  Ормонова  Гүлбара,  Осмонкулов  Искендер,  Перенко 
Пётр  Яковлевич,  Петренко  Леон  Филиппович,  Пионт  Денис  Ефремович,  Полотов  Тойчу,    Полынцева-
Дурыкина  Нина  Фёдоровна,  Попова  Ульяна  Григорьевна,  Пошивайлов  Никифор  Макарович,  Приставкин 
Николай  Яковлевич,  Приходько  Мария  Фёдоровна,  Раковец  Степан  Семёнович,  Рафикова  Дилорам,  Репетун 
Нина  Ивановна,  Реуцкая  Аграфена  Павловна,  Рогожин  Михаил  Петрович,  Рослова  Александра  Егоровна, 
Рысмамбетова  Үмүт-көр  Калыевна,  Рябко  Клавдия  Алексеевна,  Савкина  Наталья  Васильевна,  Сагынбаева 
Телегей,  Садыков  Самат,  Садыков  Убайдулла,  Садыкова  Сыйнат,  Саипова  Санавар,  Санжаров  Шарап, 
Сармшаев  Айдар,  Сатыбалдиев  Алтымыш,  Сартбаев  Ракматалы,  Сатыбалдиев  Алтымыш,  Сатыбалдиев 
Нарманбет,  Саякбаев  Макиш,  Сейитбекова  Асылбүбү,  Семенистова  Анна  Яковлевна,  Сеңирбаев  Турдукул, 
Серый  Зосим  Львович,  Сидоров  Виктор  Иванович,  Скворцова  Матрёна  Ермолаевна,  Слюсарев  Василий 
 
205 
1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   263

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница