Д. В. Зеркалов Ю. О. Полукаров
PDF просмотр
НазваниеД. В. Зеркалов Ю. О. Полукаров
страница112/115
Дата17.08.2012
Размер1.14 Mb.
ТипДокументы
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   115

НС. Структурно-функціональна схема державного управління безпе-
кою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і 
повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з попе-
редження та реагування на НС на державному рівні. Загальні норми 
законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і 
адміністративні регламенти, що регламентують принципи і механізми 
регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС. 
Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, 
сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих 
процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів 
економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС. 
Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел по-
стачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, 
спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності 
та процедури їхнього застосування. 
Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. 
Основні показники рівнів небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ, які 
внесено у Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій області. 
Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Застосу-
вання захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, 
постійно діючого функціонального, природного, комбінованого. 
Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плану-
ванням, регулюванням, координацією і контролем. Управлінське 
рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та доку-
ментальне забезпечення. Загальна технологія та моделі прийняття 
управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне забезпе-
чення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози 
виникнення НС або реагуванням на НС та організації ліквідування її 
наслідків. 
Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ 
і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. 
Система інструктажів. Програми підготовки населення до дій у НС. 
Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функціональне навчання 
керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи 
у сфері цивільного захисту. 
Критерії та показники оцінки ефективності функціонування сис-
теми безпеки та захисту в НС об’єкту господарювання. 
Професійна складова 
Система управління безпекою та захистом у НС в галузі, як скла-
дова державної системи, її місце і значення в системі управління фун-
кціонуванням галузі. Організаційна побудова системи управління без-
пекою та захистом у НС на підприємстві, в установі та організації. За-
вдання і повноваження спеціально створених координуючих і постій-
них органів управління безпекою і захистом у НС.  
 
224

Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування 
збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від 
НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання зве-
рнень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. 
Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регі-
онального та місцевого резерву. Порядок підготовки матеріалів, на 
підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС. 
 
 
Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС 
Зміст теми
  
Порядок надання населенню інформації про наявність загрози 
або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.  
Сутність і особливості оперативного управління за умов виник-
нення НС. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в 
НС. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації НС. Си-
ли і засоби постійної готовності. 
Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невід-
кладних робіт. Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків НС. 
Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування. Склад та завдання уг-
рупування сил першого, другого ешелонів та резерву. Організація 
взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних 
видів забезпечення у зоні НС. 
Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних 
заходів. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та 
дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, 
взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і 
фуражу. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини..  
Професійна складова 
Спеціальні відомчі та позаштатні формування, які залучаються (у 
межах їхніх тактико-технічних можливостей) до проведення рятуваль-
них та інших невідкладних робіт. Визначення порядку їхнього приве-
дення до готовності та організації управління діями у процесі вико-
нання завдань. 
Основні засоби, тактика дій і способи виконання робіт у зоні НС 
в залежності від профільного напряму ВНЗ. Матеріально-технічне, ме-
дичне та інші види забезпечення при проведенні рятувальних та інших 
невідкладних робіт на об’єктах галузі. Організація життєзабезпечення 
населення у НС та надання гуманітарної допомоги потерпілим. 
4. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕТРОВІ ЗАВДАННЯ 
З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття навичок і 
вмінь самостійних кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунту-
вання висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти денної фор-
ми навчання виконують розрахунково-графічну роботу, а заочної та 
дистанційної — самостійну контрольну роботу, теми яких розробляють-
 
225
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   115

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница