Безпека життєдіяльності навчальний посібник Київ «Основа» 2011 1
PDF просмотр
НазваниеБезпека життєдіяльності навчальний посібник Київ «Основа» 2011 1
страница252/258
Дата17.08.2012
Размер2.57 Mb.
ТипДокументы
1   ...   248   249   250   251   252   253   254   255   ...   258

Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього 
розміщення і розвитку. Захист приміщень від проникнення токсичних 
аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю. 
Професійна складова 
Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господа-
рювання, підприємств, установ та організацій в залежності від профіль-
ного напряму ВНЗ. Загальні вимоги до безпечності технологічного 
обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. Особливості 
структури виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на 
безпечність діяльності об’єкту господарювання. Комплекс робіт на 
об’єкті з попередження НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків за 
відомими алгоритмами, технологіями з урахуванням чинних галузевих 
норм і правил. 
 
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики. 
Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у 
НС
  
Зміст теми. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна 
криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, 
припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона 
навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, 
сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація 
небезпечних хвороб. Соціально-політичні конфлікти з використанням 
звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, його 
первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, 
захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення 
вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, 
підприємстві), викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів 
їхнього зберігання, використання, переробляння або під час 
транспортування. Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від 
терористичних дій. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного 
тероризму. Антитерористичні критерії оцінки уразливості та 
підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки. Сучасні 
інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. 
Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та 
безпеку суспільства. 
Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 
Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив 
у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення. 
Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм 
та наркоманія. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види 
злочинних посягань на людину. Поняття та різновиди натовпу. 
Поводження людини в натовпі. Фактори, що стійко або тимчасово 
підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку. 
 
510

Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 
Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини та її 
психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Поняття про 
психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за 
реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у людей, 
що знаходяться в районі НС. 
Професійна складова 
Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек 
НС. Психологічна та медична реабілітація постраждалого населення. 
Професії підвищеного ризику. Психофізіологічний вплив оточення на 
людину. Основи підвищення психофізіологічної стійкості кадрів до 
професійних небезпек. 
 
Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови 
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС 

Зміст теми. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних 
систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, 
населення), об’єкти техносфери та природне середовище. 
Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. 
Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої 
господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту 
населення і територій від НС. Управління безпекою через порівняння 
витрат та отриманих вигод від зниження ризику. 
Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні 
підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. 
Експертні методи оцінювання ризиків. Застосування у розрахунках 
ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначення 
базисних подій. Ідентифікація ризику. Розробка ризик-стратегії з метою 
зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих 
негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, 
передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком.  
Професійна складова  
Визначення наявних проблем з безпеки і захисту ОГ у НС, рівня 
їхнього ризику. Галузеві вимоги і норми щодо забезпечення сталого 
функціонування ОГ та контролю за станом його основних фондів. 
 
Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-
функціональна структура захисту населення та АТО у НС 

Зміст теми. Правові норми, що регламентують організаційну 
структуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її 
функціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і 
ліквідації НС. Структурно-функціональна схема державного управління 
безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і 
повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з 
 
511
1   ...   248   249   250   251   252   253   254   255   ...   258

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница