Чтобы что-то делать по-новому
PDF просмотр
НазваниеЧтобы что-то делать по-новому
страница72/81
Дата16.08.2012
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   81


КОДЕКС ЧЕСТІ (ЛИЦАРСТВО НА СТОРІНКАХ  ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)     О.Ф. ФУРСЕНКО
досвід; розвиваючи планетарне мислення та світоглядні переконання, формувати 
гуманітарну свідомість самостійної, творчої особистості.
Завдання :
 стимулювати інтерес до читання творів, ілюструючи послідовне вироблення 
морально-етичних принципів, що обумовлені розвитком суспільства;
 розвивати уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва у єдності 
його змістовних та формальних особливостей;
 формувати здатність до вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ;
 удосконалювати загальний рівень культури учнів;
 виховувати прагнення прилучитися до кращого морально-етичного досвіду 
людства.
Програма курсу передбачає системне використання міжлітературних зв’язків 
і міжпредметної інтеграції, що має створювати умови для реалізації принципів 
національного й полікультурного виховання, мотивації творчої активності, форму-
вання досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного сприйняття світу. Аналіз 
передбачених  до вивчення творів спрямовується, зокрема, на з’ясування їхньої 
морально-етичної проблематики, гуманістичного пафосу. Особливу увагу треба зо-
середити на мотивах авторського вибору історичних подій, що стали підґрунтям для 
створення того чи іншого твору, а також жанрах, у яких отримали свою реалізацію.
Курс розраховано на 16 годин (1 г. на тиждень упродовж першого семестру).
2. Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень
8-Й КЛАС
(16 годин,  1 год. на тиждень)
187


«ШКОЛА БУДУЩЕГО»: НАУКА И ПРАКТИКА
188


КОДЕКС ЧЕСТІ (ЛИЦАРСТВО НА СТОРІНКАХ  ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)     О.Ф. ФУРСЕНКО
ЛІТЕРАТУРА 
1.  Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Высш. шк., 
1985. – 431 с.
2. Брандис Е.П. От Эзопа до Джанни Родари. – М.: Просвещение, 1964. – 311 с.
3. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст.: навч. 
посібник . – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
4. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. – М., 1978.
5. Зарубежная литература для детей и юношества. В 2-х ч. Ч.1 / Н.П.Банникова, 
Н.П.Бархота, Т.Д.Венедиктова и др., Под ред. Н.К.Мещаряковой, И.С.Чернявской. – 
М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
 6. История зарубежной литературы ХІХ / Под ред. Н.А.Соловьёвой. – М., 1991.
7. История зарубежной литературы ХІХ века. – М.: Просвещение, 1982. – 320 с.
8. Клименко Е.И. Английская литература первой половины ХІХ века. – Л., 1971.
9. Мельниченко О.М. Запитання до вікторини за романом «Айвенго» // Зарубіжна 
література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 10.
10. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба роман-
тизму. – К., 1997.
11. Пожар Т. Історична тема в художній прозі. Вальтер Скотт «Айвенго» // Зарубіжна 
література. – 2004. – № 38. – С.16-21.
12. Робін Гуд – захисник англійського народу // Зарубіжна література. – 2008. – № 
31-32. – С.39-41.
13. Черневич М.Н. и др. История французской литературы. – М., 1965.
14. Янчук О.Д. Відстоюйте свої знання, як лицар честь (урок-лицарський турнір за 
романом В.Скотта «Айвенго») // Всесвітні література. – 1998. – № 3.  
15. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI – XIII веков. – М.: Искусство, 1978. 
16. Испания. Солнечная пристань. Родина фламенко и матадоров. // DVD-видео. 
Из коллекции «Золотой глобус». 
17. Франция. Замки Луары. История, запечатлённая в камне. // DVD-видео. Из 
коллекции «Золотой глобус».   
189


«ШКОЛА БУДУЩЕГО»: НАУКА И ПРАКТИКА
ФЕОКТИСТОВА Татьяна Александровна
Работает в ЭУВК «Школа будущего» с 2010 года. Учитель 
высшей категории, преподает химию.
Татьяна Александровна – человек очень целеустремлен-
ный, старается выполнить поставленную задачу наилуч-
шим образом. Имеет творческое кредо: «Невозможное 
– возможно, если есть инструменты: желание, мотивация, 
определённость цели и умение мечтать».
ВИКОРИСТАННЯ НЕІМІТАЦІЙНИХ МЕТОДІВ 
АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ 
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ СИСТЕМИ ЗНАНЬ

Становлення нової системи освіти в Україні, зорієнтованої на злиття у світовий 
освітній простір, супроводжується істотними змінами в теорії та практиці 
навчально-виховного процесу. Щоб мати можливість знайти своє місце в житті та 
реалізувати себе, учень сучасної школи повинен володіти таким комплексом якостей
•  уміти гнучко адаптуватися у мінливих і складних життєвих ситуаціях;
•  самостійно та критично мислити;
• уміти бачити та формувати проблему, знаходити шляхи її раціонального 
вирішення;
• усвідомлювати де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в 
оточуючій його дійсності;
•  бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
•  володіти методиками ефективного опрацювання інформаційних даних (класифікувати 
факти за ступенем їх необхідності, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, 
встановлювати статистичні закономірності, робити необхідні узагальнення, зіставлення з 
190
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   81

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница