Ви починаєте вивчати курс «Загальна біологія», у якому озна­ йомитеся з молекулярним, клітинним І організмовим рівнями ор­
PDF просмотр
НазваниеВи починаєте вивчати курс «Загальна біологія», у якому озна­ йомитеся з молекулярним, клітинним І організмовим рівнями ор­
страница21/56
Дата21.08.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументы
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56

52 МОЛеКуЛяРНий РІВеНь ОРГАНІЗАцІї ЖиТТя
Запитання  для  контролю  і  самоконтролю
1.  Які органічні сполуки називають полімерами?
2.  Які органічні сполуки називають вуглеводами?
3.  Чому глюкозу можна назвати гексозою?
4.  Чим альдози відрізняються від кетоз?
5.  Які полімери можуть виконувати функцію запасання поживних ре-
човин?
6.  Чим пояснюється різноманітність органічних сполук?
7.  У чому полягають особливості хімічної структури вуглеводів?
8.  Які  біологічні  функції  виконують  моносахариди  та  полісахариди?
9.  Як структура вуглеводів пов’язана з їхніми функціями?
§  9.  Структура  і  функції  ліпідів
Ліпіди
Під терміном ліпіди (від грец. lipos — жир) хіміки об’єднують жири 
та жироподібні речовини. Головним критерієм, за яким ці речовини 
об’єднали  в  одну  групу,  є  те,  що  вони  не  розчиняються  у  воді,  але 
добре  розчиняються  у  неполярних  органічних  розчинниках:  есте­
рі, бензині, хлороформі тощо. Ця властивість споріднює всі ліпіди.  
А за своєю структурою вони істотно відрізняються один від одного.
У живих організмах містяться різні ліпіди, зокрема фосфоліпіди, 
жири  та  стероїди.  Усі  вони  виконують  важливі  біологічні  функції.
Із ліпідів найпоширенішими та найбільш відомими є жири. Вміст 
жиру  в  клітині  зазвичай  невеликий:  5—10  %  (від  сухої  речовини). 
Однак  існують  клітини,  у  яких  близько  90  %  жиру.  У  тварин  такі 
клітини містяться, наприклад, під шкірою. Жир міститься в молоці 
всіх  ссавців.  У  деяких  рослин  велика  кількість  жиру  зосереджена 
в насінні та плодах, наприклад у соняшнику, конопель, волоського 
горіха.
За  хімічною  структурою  жири  є  складними  естерами  триатом­ 
ного спирту гліцеролу та високомолекулярних жирних кислот.
Жирні  кислоти*
Жирні кислоти — це органічні сполуки, до складу яких входить 
карбоксильна група та довгий вуглеводневий хвіст.
Загальна формула жирної кислоти:
O
 
   
  HO
C
CH
CH
CH
CH
2
2
2
3

Органічні  речовини
53
Мал.  9.1.  Модель  пальмітинової   
Мал.  9.2.  Модель  олеїнової   
кислоти  —  насиченої  жирної  кислоти кислоти  —  ненасиченої  жирної  кислоти
Найпоширенішими  є  пальмітинова,  стеаринова,  олеїнова  жирні 
кислоти.
Усі  жирні  кислоти  поділяються  на  дві  групи:  насичені,  або  гра­
ничні (не містять подвійних зв’язків), та ненасичені, або неграничні 
(містять  подвійні  зв’язки).  До  насичених  кислот  належать,  напри­
клад, пальмітинова (мал. 9.1) та стеаринова кислоти, а до ненасиче­
них — олеїнова (мал. 9.2).
Взаємодія гліцерину та жирних кислот призводить до утворення 
справжніх, або істинних, жирів — триацилгліцеролів (мал. 9.3).
Властивості  жирів  визначаються  якісним  складом  жирних  кис­
лот та їх кількісним співвідношенням. Так, рослинні жири, або олії,  
багаті на ненасичені жирні кислоти, тому здебільше є легкоплавки­
ми — рідкими за кімнатної температури (мал. 9.4). А тваринні жири 
за кімнатної температури залишаються твердими, оскільки містять 
переважно насичені жирні кислоти (мал. 9.5).
Жири
Триацилгліцероли—  це  природні  органічні  сполуки,  які  є  по­
хідними гліцеролу та жирних кислот. Триацилгліцероли є формою  
накопичення жирів в організмі та одним з основних джерел енергії; 
це найпоширеніші з природних ліпідів. 
Мал.  9.3  Триацилгліцерол54 МОЛеКуЛяРНий РІВеНь ОРГАНІЗАцІї ЖиТТя
Мал.  9.4.  Рослинні  жири  багаті   
Мал.  9.5.  Тваринні  жири  містять   
на  ненасичені  жирні  кислоти
переважно  насичені  жирні  кислоти
Калорійність  жирів  майже  вдвічі  вища  за  калорійність  вуглево­
дів, тому вони відкладаються в організмі тварин як запасна поживна 
речовина. Жири також слугують для теплоізоляції та забезпечують 
плавучість. Олії найчастіше накопичуються в рослинах (насіння со­
няшнику, кокосової пальми тощо).
Дізнайтеся  більше
Жир  може  бути  постачальником  так  званої  ендогенної  води.   
Із  1  кг  жиру  під  час  його  окиснення  утворюється  близько  1,1  л 
води.  Завдяки  цій  воді  існує  чимало  пустельних  тварин,  напри-
клад піщанки, тушканчики. Жир, що накопичується в горбах верб-
люда, також є джерелом води.
Фосфоліпіди
Особливо важливими жироподібними речовинами є фосфоліпіди
Вони, як і справжні жири, є естерами гліцеролу та жирних кислот, 
але від справжніх жирів вони відрізняються тим, що містять зали­
шок ортофосфатної кислоти. Фосфоліпіди завдяки своїй будові здатні 
утворювати біліпідний шар, що є основою біологічних мембран.
Характеристика  фосфоліпідів*
Молекулярна маса фосфоліпідів невелика. У молекулі виділяється 
«головка» та два «хвости». «Головка» та «хвости» мають різні власти­
вості. «Головка» гідрофільна, оскільки до її складу входить Оксиген 
і зв’язки є поляризованими. «Хвости» є залишками жирних кислот, 
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница