Програма курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи
PDF просмотр
НазваниеПрограма курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи
страница31/34
Дата21.08.2012
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

б) розширення  ідейно-тематичного  діапазону  метафізичної  лірики,  філософські 
узагальнення у контексті барокового та просвітительського світогляду; 
в) пейзажна лірика (3-ій, 13-ій, 18-ій). Естетична та емоційна роль пейзажу; 
г) строфіка віршів, синтез традицій силабічного вірша та народної пісні. 
8. Збірка «Байки Харківські» (1774): 
а) джерела сюжетів. Світові сюжети та побутові сцени; 
б) персонажі  байок.  Образне  і  алегоричне  втілення  головних  засад  філософії 
Григорія Сковороди;  
в) філософські ремінісценції в байках.  
9. Філософсько-дидактична  проза  Григорія  Сковороди  в  дослідженнях  В. Ерна, 
Д. Багалія, Д. Чижевського, М. Редька, В. Шинкарука, І. Іваньо, О. Мишанича, В. Стуса. 
10. Г. С. Сковорода  як  художній  образ  української  літератури  ХІХ–ХХ ст. 
(Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Тичина). 
 
Для текстуального опрацювання: 
Г. С. Сковорода. «Буквар миру», «Наркіс», «Потоп зміїн», «Ікона Алківіадська»; 
«Байки Харківські» 
(1774); 
«Сад божественних пісень» 
(1750 – 1780-ті рр.). 
 
Джерела творів: 
Сковорода Григорій: Твори: У 2-х т. – К., 1972. 
Сковорода  Григорій:  Твори:  У  2-х  т.  –  К.,  1994.  (Гарвард.  бібліотека  давнього 
українського письменства). 
Сковорода  Григорій.  Сад  Божественних  пісень.  Сад  божественних  ідей /  Підг. 
тексту, передмова та коментарі Леоніда Ушкалова. – Х., 2002. – 128 с.  
 
Рекомендована література 
Два століття сковородіяни бібліографічний довідник / [бібліографічний довідник / 
укладачі  Леонід  Ушкалов,  Сергій  Вакуленко,  Алла  Євтушенко;  заг  нагляд  та  наук.  ред. 
Л. Ушкалова] – Харків: Акта, 2002. – 528 с. 
Ушкалов Л.  Українське  барокове  богомислення.  Сім  етюдів  про  Григорія 
Сковороду / Леонід Ушкалов. – Харків: Акта, 2001. – 221 с. 
Чижевський Д.  Філософія  Г.  С. Сковороди  /  Дмитро  Чижевський  [підг.  тексту, 
мовна ред. і вступн. стаття Леоніда Ушкалова]. – Харків: Акта, 2003. – 432 с.  
 
58 
 

Тестові завдання для підсумкових робіт за модулем 
(орієнтовні) 
І рівень 
1. Християнство як офіційна релігія було запроваджене на Русі: 
а) у 1000 р.; 
б) у 988 р.; 
в)  у 1240 р.; 
г) у 852 р. 
 
2. З іменем якого Руського князя пов’язується запровадження християнства: 
а) Володимира Мономаха; 
б) Ольги; 
в) Володимира Великого; 
г) Ярослава Мудрого. 
 
3. Як  християнство  вплинуло  на  розвиток  українсько–руської  культури  та 
літератури: 
а) жодним  чином  не  вплинуло,  мистецтво  розвивалося  вже  сформованим 
напрямом; 
б) лише у будівництві церков замість язичницьких капищ; 
в) вплинуло на розвиток культури Київської Русі, зокрема на формування культури 
книги і книжного слова; 
г) зміни торкнулися лише церковно-літургійної служби. 
 
4. Яка  держава  була  тим  християнсько–культурним  центром,  звідки  книжність 
поширювалася на Русь: 
а) Рим; 
б) Греція; 
в) Візантія; 
г) Росія. 
 
5. З якого часу відома писемність на Україно-Руських землях: 
а) від ІІІ ст. до нашої ери; 
б) від ХV–ХVI ст. нашої ери; 
в) з часу запровадження християнства на Русі; 
г) від V–VI ст. н.е. -- часу ймовірного написання «Велесової книги». 
 
6. Вселенський собор 1054 року постановив: 
а) заснування християнської церкви; 
б) визнання митрополичої кафедри в Києві; 
в) розкол єдиної християнської церкви на католицьку та православну; 
г) запровадження християнства на Русі. 
 
7. Визначте  головні  соціальні  та  державницькі  процеси  в  східнослов’янському 
суспільстві середини ІХ століття – епохи Аскольда: 
а) завершується формування давньоруської державного феодалізму і Давньоруської 
держави,  з’являються  перші  відомості  про  переклад  біблійних  книг  та  хрещення 
Русі; 
б) прийняття християнства як державної релігії на Русі; 
в) масштабні завойовницькі походи руських князів та суттєве розширення кордонів 
держави; 
г) підписання політичних та торгівельних договорів з Римом. 
59 
 
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница