Чернівецький національний університет
PDF просмотр
НазваниеЧернівецький національний університет
страница49/86
Дата20.08.2012
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   86

 
97
вивчення того чи іншого програмного матеріалу; здійснювати контрольно-
регулятивну діяльність. 
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО 
МОВЛЕННЯ ЯК НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА» 
Н.Е 1.1. Методика розвитку зв’язного мовлення як  навчальний предмет. 
Предмет  і  завдання  курсу  методики  розвитку  зв’язного  мовлення.  Історія 
становлення  методики  розвитку  зв’язного  як  науки.  Зв'язок  методики 
розвитку зв’язного мовлення з іншими науками. Основні напрямки роботи з 
розвитку  зв’язного  мовлення  та  шляхи  їх  реалізації.  Характеристика 
мовленнєвих ситуацій. Формування умінь зв’язного мовлення. 
Н.Е 1.2. Загальні  методологічні  засади  розвитку  зв’язного  мовлення 
молодших  школярів.
  Психолого-педагогічні  та  дидактичні  засади  розвитку 
зв’язного  мовлення  учнів.  початкових  класів.  Принципи,  що  зумовлюють 
систему  роботи  з  розвитку  зв’язного  мовлення  учнів  поч.шк.  Методи  та 
прийоми навчання зв’язного мовлення молодших школярів. Структура уроків 
розвитку зв’язного мовлення в 2-4 класі. 
Н.Е 1.3. Специфіка  навчання  монологічного  та  діалогічного  мовлення 
учнів  початкової  ланки  освіти
.
  Аналіз  нормативних  документів  щодо 
навчання  зв’язного  мовлення  учнів  початкової  ланки  освіти.  Організація 
навчального  діалогу  в  початковій  школі.  Зміст  роботи  з  розвитку 
монологічного мовлення в учнів початкових класів 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«СИСТЕМА РОБОТИ З ФОРМУВАННЮ ВМІНЬ  
СТВОРЮВАТИ ЗВ’ЯЗНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ» 
Н.Е 2.1. Розвиток сприймання, творчої уяви, мислення, опорних знань – 
основа словесної творчості. 
Добір фактів для висловлювання в процесі 
предметно-практичної та ігрової діяльності. Добір матеріалу для 
висловлювань під час уроків мислення серед природи. Збирання матеріалу на 
основі екскурсії. Добір матеріалу за картиною. Добір матеріалу за текстом. 
Н.Е 2.2. Формування  узагальнених  способів  сприймання,  відтворення  і 
побудови  тексту
 . 
Методика  ознайомлення  із  текстом.  Сутність  процесу 
творення  тексту.  Текст  як  основа  евристичної  бесіди.  Види  тексту  за 
особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови. Розвиток 
мовленнєвих  умінь.  Методичні  вимоги  до  написання  тексту-розповіді. 
Методичні  вимоги  до  написання  тексту-опису:  написання  тексту-опису  за 
аналогією; методика написання тексту-опису домашньої тваринки; методика 
написання  тексту-опису  зовнішності  людини;  методика  проведення  тексту-
опису  за  репродукцією  картини.  Методичні  вимоги  до  написання  тексту-
міркування. 
Н.Е 2.3. Аудіювання  як  вид  мовленнєвої  діяльності.  Загальне  поняття  про 
аудіювання  та  його  форми.  Особливості  організації  процесу  адіювання  на 
уроках  розвитку  зв’язного  мовлення  у  початковій  школі.  Труднощі 

 
98
аудіювання  та  шляхи  їх  подолання.  Програмні  вимоги  до  текстів  для 
аудіювання. Критерії оцінювання аудіативних умінь. 
Н.Е 2.4. Методика  роботи  над  переказами. Переказ – як  вид  мовленнєвої 
діяльності  на  уроках  розвитку  зв’язного  мовлення.  Типологія  переказів  за 
характером  їх  відтворення.  Система  роботи  над  усним  і  письмовим 
переказом у початковій школі. Критерії оцінювання переказів. 
Н.Е. 2.5 Методика роботи над творами в початковій школі. Твір як вид 
навчальної  вправи.  Значення  творів  для  розвитку  зв’язного  мовлення 
школярів. Класифікація творів. Підготовчі вправи до написання творів. Види 
творів  в  початковій школі та методика  робота над ними.  Методичні вимоги 
до  написання  твору-розповіді:  за  поданими  початком  та  кінцівкою;  за 
поданим  початком;  за  серією  малюнків;  за  одним  малюнком.  Методичні 
вимоги  до  написання  відгуку  на  прочитану  книгу.  Особливості  роботи  над 
творами за літературними темами. Методичні вимоги до написання творів на 
основі  досвіду  та  спостережень  учнів.  Методика  роботи  над  написанням 
листа, оголошення та замітки в журнал. 
Н.Е 2.6. Види  помилок,  що мають  місце  в  дитячих  творчих  роботах,  їх 
попередження  та  усунення.  
Класифікація  помилок.  Лексичні,  синтаксичні 
та  пунктуаційні  помилки  та  недоліки.  Логічні  та  композиційні  помилки  та 
недоліки.  Робота  з  виправлення,  усунення  та  попередження  мовленнєвих 
помилок. 
Основна література до курсу: 
1.  Варзацька  Л.О.,  Шевченко  Л.М.  Методика  розвитку  зв’язного  мовлення  молодших 
школярів: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 
203 с.  
2.  Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. - №2. – січень. – 
2006. – С. 10-14. 
3.  Джежелей  О.,  Коваленко  О.,  Ємець  А.  Практична  методика  розвитку  зв’язного 
мовлення молодших школярів. – Київ, 2007. – 112 с. 
4.  Календарно-тематичне  планування  уроків. 1-4 клас.  Українська  мова//  Початкова 
освіта. - №25, №26, №27, №28. – липень. – 2008. 
5.  Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  початкової  школи // Початкова 
освіта . - № 37-38 (449-470). – жовтень. – 2008. – 95 с. 
6.  Лобчук О., Гудзик І. Мовленнєва діяльність на уроках рідної мови.– Київ, 2006.– 128 с. 
7.  Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі. Тернопіль, 2001. – 
264 с. 
8.  Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – Київ, 2007. – 432 с. 
 
«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ  
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ» 
(Всього годин --  216; 6 кредитів) 
Форма контролю:  залік , іспит 
Курс  “Методика  викладання  математики  в  початкових  класах”  є 
нормативною  професійно-орієнтованою  дисципліною  в  професійній 
підготовці майбутніх вчителів початкової школи. 
Метою 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
є 
розкриття 
педагогічної  системи  навчання  математики,  яка  включає  в  себе  ряд 
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   86

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница