5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Название5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
страница24/27
Дата20.08.2012
Размер2.52 Mb.
ТипДокументы
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық, зертханалық жұмыстар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, оқытудың бейіндік технологиясы, дамыта оқыту әдісі.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, топтық презентация, сабаққа қатысуы мен белсенділігі, практикалық тапсырмалар орындау.

Оқу тілі: қазақша, орысша


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Материалдық база, мол кітапхана қоры, электронды оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары (РЭКР-республикалық электронды кітапхана ресурстары), виртуальды зертхана

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Тәжірибе ісінің әдістемесі


Пәннің коды: TІA 3208


Пәннің типі: Базалық, таңдау пән.


Оқу жылы: 3 оқу жылы


Оқу семестрі: 6


Кредит саны: 3/5


Дәріс беруші оқытушы: Нұрымов Д.Е.


Курстың мақсаты: Ауыл шаруашылығында ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі мақсаты егіншіліктің жоғары мәдениетіне жеткізіп, механикаландыру, химияландыру, әрбір дақылдың өнімділігін арттырып, тиімді түрлерін көбейту, өсімдіктер дүниесін жақсарту болып саналады, мәдени дақылдардың өнімділігін арттыру теориясын дамытуда, агротехникалық амал-тәсілдердің тиімділері өндіріске ұсыныларда ғылыми бақылау мен тәжірибені кеңінен пайдаланады.


Деректемелері/Пререквизиттері: Өсімдік шаруашылығы, көкөніс шаруашылығы, жеміс шаруашылығы, мал азығын өндіру шаруашылығы


Курстың/пәннің мазмұны: Зертеу теориясының негізіне ғылыми бақылау мен тәжірибені жатқызады. Сол тәжірибелер мәліметтерін талдап, тексеріп қорытқаннан кейін практикамен, тәжірибемен тексеріледі. Сондықтан курста далалық тәжірибені жоспарлау ұйымдастыру, тәжірибе жасау әдістері, суармалы егістікте тәжірибе жасау, жеке дақылдармен тәжірибе жасаудың әдістемелік ерекшеліктерінің теориялық маңызы қарастырылады.


Ұсынылатын әдебиет:

 1. Сейтов И.С. Егістік тәжірибе методикасы. 1,2 оқу құралы. Алматы, Казмемлагру, 1977

 2. Доспехов Б.А., Василев И.П., Туликов М.А. Практикум по земледелию. М. Агропрмиздат, 1987

 3. Сеитов И.С. Егіс тәжірибелерін жүргізудің методикасы. Алматы, «Қайнар», 1990

 4. Никитенко Г.Ф. Опытное дело в полеводстве. М. «Россельхозиздат». 1982


Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық, зертханалық жұмыстар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, оқытудың бейіндік технологиясы, дамыта оқыту әдісі.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, топтық презентация, сабаққа қатысуы мен белсенділігі, практикалық тапсырмалар орындау.


Оқу тілі: қазақша, орысша


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Материалдық база, мол кітапхана қоры, электронды оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары (РЭКР-республикалық электронды кітапхана ресурстары), виртуальды зертхана


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шалғын шаруашылығы


Пәннің коды: ShalSh3209


Пәннің типі: Базалық, таңдау пәні.


Оқу жылы: 3 оқу жылы


Оқу семестрі: 5


Кредит саны: 2/3


Дәріс беруші оқытушы: Т.А. Турганова


Курстың мақсаты: Студенттер пәнді оқу барысында жайылым шаруашылығының негізгі объектілері, ол шалғынданудың биологиялық және экологиялық негіздері, табиғи шабындық және жайылымның негізгі өсімдіктері жайында оларды жақсарту әдістері мен шабындықтарды және жайылымдарды пайдалану жолдарын қарастырады

Деректемелері/Пререквизиттері: Жайылым шаруашылығы, Мал азығын өндіру, Геоботаника

Курстың/пәннің мазмұны: Шалғын шаруашылығы негізінен екпе және табиғи шабындық пен жайылымның өнімін арттырып, оларды тиімді пайдалану жолдарын үйрету, жоғары сапалы мал азығын дайындаудың үздік әдістерін игеру, сақтау жолдарын ұйымдастыру мен сапасын анықтау мақсаттарын қояды. Барлық теориялық білімдерді тәжірибеде қолдану арқылы мәдени және табиғи шабындықтар мен жайылымдар құру мен оны тиімді пайдаланудың негізгі мақсаттары мен міндеттерінің бірі болып табылады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Асанов К.Ә., Елешов Р.Е. Жайылым және экология. Алматы, 2001

 2. Турганова Т.А. Оценка дикорастущих обрацов изеня в условиях пустыни Приаралья. Шымкент, 2007

 3. Турганова Т.А. Исходный селекционный материал ежи сборной в условиях Приаралья. Кызылорда, 2008

 4. Турганова Т.А. Особенности создания травостоя многолетних трав и глубина активного влагообмене и величина поливных норм в рисовом севообороте на засоленных почвах Приаралья. Москва, 2008

 5. Зыпов А.А., Жем шөп қорының ресурстары

 6. Төреханов А.Ә. табиғи жайылымдарды тиімді пайдалану негіздері

 7. Ауыл шаруашылық мақсатында жерлерді ұтымды пайдалану жөніндегі 2005-2008 жылдарға арналған бағдарлама.


Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық, зертханалық жұмыстар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, оқытудың бейіндік технологиясы, дамыта оқыту әдісі.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, топтық презентация, сабаққа қатысуы мен белсенділігі, практикалық тапсырмалар орындау.

Оқу тілі: қазақша, орысша


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Материалдық база, мол кітапхана қоры, электронды оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары (РЭКР-республикалық электронды кітапхана ресурстары), виртуальды зертхана


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кредо

Пәннің коды: Credo 3210

Пәннің типі: Базалық, таңдау пәні.

Оқу жылы: 3 оқу жылы

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 1/2

Дәріс беруші оқытушы: Құрбанов Д.

Курстың мақсаты: Credo негіздері пәнінің мақсаты – студенттерге жобалау – сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсілдерін үйрету. Сондай-ақ студенттердің осы қуатты әрі жетілген программалық графикалық жүйесі бойынша әрі қарай өз бетінше білімдерің тереңдетіп, қыр-сырын меңгерулеріне тура бағыт сілтеу.

Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі, көлемді конструкциялар моделін салуға мүмкіндік жасайды.

Деректемелері/Пререквизиттері:

 1. Инженерлік геодезия

 2. Компьютерлік біліктілік. Информатика және есептеу техникасы

AutoCAD және Credo негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Credo негіздері – кез-келген техникалық – конструктивтік жобалармен немесе графикамен жұмыс істейтін маманға арналған әмбебап графикалық пакет, коркем графикалық редакторларын (Мысалы: Photoshop6 Pointbrush). айырмашылығы – AutoCAD бейнемен емес, объектінің геометриялық сипатталуымен жұмыс істейді. Бұл жүйе тек шетелдерде ғана емес, біздің елімізде де компьютерлік жобалауды болашақта дамытуға жасалған қадамдардың жаңа бағыттарымен таныстырады. AutoCAD екі өлшемді координаттар жүйесіндегі сызбаларды жасауға ғана емес, сонымен қатар әртүрлі ғылыми – техникалық салалардағы конструкйияларды модельдеуге, геометриялық кеңістіктегі модельдер мен масштабталған әртүрлі сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерін құруға мүмкіндік береді.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Финкельштейн Э. AutoCAD 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000

 2. W.Baumback, P.Fahie, B,Davies «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

 3. W.Baumback, P.Fahie, B.Davies «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1999

 4. Ю.Н.Чигарев, Д.Г.Мезин Справочник команд AutoCAD LT 2000,Consistent Software 2000


Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық, зертханалық жұмыстар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, оқытудың бейіндік технологиясы, дамыта оқыту әдісі.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, топтық презентация, сабаққа қатысуы мен белсенділігі, практикалық тапсырмалар орындау.

Оқу тілі: қазақша, орысша


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Материалдық база, мол кітапхана қоры, электронды оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары (РЭКР-республикалық электронды кітапхана ресурстары), виртуальды зертхана


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Картоп өсіру технологиясы


Пәннің коды: COT3211


Пәннің типі: Базалық, таңдау пәні.


Оқу жылы: 2 оқу жылы


Оқу семестрі: 5


Кредит саны: 3/5


Дәріс беруші оқытушы: Искакова Ф.О.


Курстың мақсаты: Ақ халық шаруашылық маңызы зор дақыл – картопты молайту жолында негіздерін, заңдылықтарын білулері керек. Оған қоса студенттер картопты өсірудің агротехникалық жетілдіру, сорттардың сапасын жақсарту, картопты сақтау жөніндегі көптеген озық әдістерді білулері қажет.


Деректемелері/Пререквизиттері: «Ботаника», «Геоботаника», «Химия», «Биология», «Экология».


Курстың/пәннің мазмұны: Картоп дақылы «Екінші нан» болып есептелетіндіктен осы өніммен халықты қамтамассыз ету үшін Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігі осы дақылды көптеп өндіру мақсатында қаулы қабылданған. Осы қаулыда картоп өндіру және дайындау көлемінің халықтың қажеттілігін қанағаттандыра алмай отырғаны атап көрсетілген. Республикамызда картопты өсіруді қолға алып жатыр. Сол себепті осы курста агрономия мамандығының студенттеріне картоп өсіру технологиясын үйретуді мақсат етіп қойылды.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Жанзақов М.М., Мырзабек К.А., «Агрономия негіздері», «Тұмар», 2005ж

 2. Жанзақов М.М. «Өсімдік шаруашылығы», Алматы, 2007ж

 3. Жаңабаев ж-е т.б. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау технологиясы, Алматы, 1999ж.

 4. Трисвятсдукции. Москва, 1998


Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық, зертханалық жұмыстар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, оқытудың бейіндік технологиясы, дамыта оқыту әдісі.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, топтық презентация, сабаққа қатысуы мен белсенділігі, практикалық тапсырмалар орындау.

Оқу тілі: қазақша, орысша


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Материалдық база, мол кітапхана қоры, электронды оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары (РЭКР-республикалық электронды кітапхана ресурстары), виртуальды зертхана


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жайылым шаруашылығы


Пәннің коды: ZhSh 2212


Пәннің типі: Базалық, таңдау пәні.


Оқу жылы: 3 оқу жылы


Оқу семестрі: 4


Кредит саны: 3/5


Дәріс беруші оқытушы: Т.А. Тұрғанова


Курстың мақсаты: Барлық теориялық білімдерді тәжірибеде қолдану арқылы мәдени және табиғи шабындықтар мен жайылымдар құру мен оны тиімді пайдаланудың негізгі мақсаттары мен міндеттерінің бірі болып табылады.


Деректемелері/Пререквизиттері: «Өсімдік шаруашылығың», «Ботаника», «Геоботаника».


Курстың/пәннің мазмұны: Жайылым шаруашылығы негізінен екпе және табиғи шабындық пен жайылымның өнімін арттырып, оларды тиімді пайдалану жолдарын үйрету, жоғары сапалы мал азығын дайындаудың үздік әдістерін игеру, сақтау жолдарын ұйымдастыру мен сапасын анықтау мақсаттарын қояды.

Осыған байланысты “жайылым шаруашылығы” пәніне “агрономия” мамандығы бойынша дәріс алатын студенттерге бұл пәнді оқытудың орны ерекше.

Сонымен бірге курсты оқу барысында жайылым шаруашылығының негізгі объектілері, ол шалғынданудың биологиялық және экологиялық негіздері, табиғи шабындық және жайылымның негізгі өсімдіктері жайында оларды жақсарту әдістері мен шабындықтарды және жайылымдарды пайдалану жолдарын қарастырады.


Ұсынылатын әдебиет:

1.Байытқанов К.А. Қазақстанның шабындықтары мен жайылымдықтарын жақсарту. Алматы, 1992

2.Тұрғанова Т.А. Оценка дикорастущих обрацов изеня в условиях пустыни Приаралья. Кызылорда , 2008


Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық, зертханалық жұмыстар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, оқытудың бейіндік технологиясы, дамыта оқыту әдісі.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, топтық презентация, сабаққа қатысуы мен белсенділігі, практикалық тапсырмалар орындау.

Оқу тілі: қазақша, орысша


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Материалдық база, мол кітапхана қоры, электронды оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары (РЭКР-республикалық электронды кітапхана ресурстары), виртуальды зертхана


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Суармалы егіншілік


Пәннің коды: SurEg3213


Пәннің типі: Базалық, таңдау пәні.


Оқу жылы: 3 оқу жылы


Оқу семестрі: 6


Кредит саны: 2/3


Дәріс беруші оқытушы: Бегалиев Қ.Б.


Курстың мақсаты: «Егіншілік» болашақ мамандарға қоршаған ортадағы өсімдіктер дүниесімен танысып, жер ресурстары, оларды топтастыру, әр түрлі мақсаттағы жерлерді пайдалану ерекшеліктері, мониторинг жүргізу, әдістемелері және жер ресурстарды кадастрын жасау, ауылшаруашылық жерлер, әр түрлі дақылдарының агротехникалық ерекшеліктері, ауыспалы егістерді жобалау, ауылшаруашылық дақылдарының суды тұтынуы, суармалы жерлерде өсімдіктер өсірудің ерекшеліктерін студенттерге үйрету.


Деректемелері/Пререквизиттері: «Егіншілік негіздері», «Өсімдік шаруашылығы», «Тұқым шаруашылығы», «Су шаруашылығы»


Курстың/пәннің мазмұны: «Егіншілік» ауылшаруашылық саласының негізін қалайтын маңызы зор агрономиялық пән. Пәнді жетік меңгерген агрономиялық ойлау және алған білімін өндіріс жағдайында тиімді пайдалана алу қабілетін қалыптастырады. Егіншілік курсын өндіріс жағдайында тиімді пайдалана алу қабілетін қалыптастырады. Егіншілік курсын оқу студенттерге теориялық білім берумен қатар, егістік дақылдарын жоғары өнім алу тәжірибесіне дағдылана және ауылшаруашылығы өнімдерін жоғарылата отырып, сапасын жақсарту және сақтау болып саналады.


Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бәкірұлы Қ.Б. Қазақстандағы селекциясы Алматы «Бастау» 2002. 1-190

 2. Бәкірұлы Қ.Б., Ибрашева М.А., Вильгельм М.А., Науанова А. Күріштің элита тұқымын өндіру жөніндегі әдістемелік нұсқаулар. Қызылорда, 2005


Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық, зертханалық жұмыстар, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, оқытудың бейіндік технологиясы, дамыта оқыту әдісі.


Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, топтық презентация, сабаққа қатысуы мен белсенділігі, практикалық тапсырмалар орындау.


Оқу тілі: қазақша, орысша


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Материалдық база, мол кітапхана қоры, электронды оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары (РЭКР-республикалық электронды кітапхана ресурстары), виртуальды зертхана

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница