“ вибори та виборчі системи” Навчально-методичний комплекс
Название“ вибори та виборчі системи” Навчально-методичний комплекс
страница7/13
Дата20.08.2012
Размер2.06 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Реферати:


 1. Демократія участі та її інституційні форми.

 2. Референдум як форма безпосереднього врядування народу.

 3. Референдуми в політичному житті країн розвиненої демократії.

 4. Референдуми в політичному житті Швейцарії.

 5. Демократія участі в політичному житті України.


Повідомлення, есе:


 1. Співвідношення прямої та представницької демократії.

 2. Форми прямої демократії.

 3. Референдуми в системі сучасної представницької демократії.

 4. Застосування референдумів в політичному житті європейських країн після Другої світової війни.

 5. Плебісцити в політичному житті сучасних демократій.

 6. Демократія участі – форма народовладдя чи інструмент маніпулювання?

 7. Місце референдумів у політичній системі суспільства.

 8. Партійні стратегії та референдуми.

 9. Міжнародно-правові акти про процедури належного проведення референдумів.

 10. Закон України ”Про всеукраїнський та місцеві референдуми” та напрямки його вдосконалення.

 11. Форми прямої демократії в політичному житті України.


Контрольні запитання:


 1. Що таке демократія учсасті і як вона співвідноситься з представницькою демократією?

 2. Які ви знаєте форми прямої демократії?

 3. Що таке референдум? Яке його місце в системі сучасної демократії?

 4. Які функції референдумів?

 5. Назвіть, які ви знаєте види референдумів.

 6. Що таке референдумкратія?

 7. Які особливості застосування референдумів у Швейцарії?

 8. Що таке народна ініціатива та народне вето?

 9. Яке місце референдумів у політичній системі сучасних держав?

 10. Яка роль референдумів в діяльності політичних партій?

 11. Законодавче забезпечення демократії участі в Україні.


Тестові завдання:


1. Що таке демократія участі? а) безпосередня участь громадян у роботі представницьких органів, б) безпосередня участь громадян у роботі державних органів, а) безпосередня участь громадян у вирішенні найважливіших питань суспільного буття.

2. Відзначте найважливіші форми безпосередньої (прямої) демократії: а) участь у роботі законодавчих органів, б) референдум, в) участь у діяльності політичних партій, г) плебісцит, д) правибори, е) відкликання депутатів, є) народна ініціатива.

3. Що таке референдум? а) опитування громадської думки, б) форма законодавчої ініціативи, в) всенародне голосування стосовно найважливіших питань суспільного життя.

4. Відзначте які риси притаманні референдумам: а) безпосередня участь громадян, б) обов’язкова участь громадян, в) право лише на один голос, г) обов’язкова імплементація у законодавство рішень підтриманих на референдумі, д) визнання волі більшості.

5. Референдум – це: а) інструмент демократизації, б) механізм обмеження демократії.

6. Зазначте про який різновид референдуму йдеться: а) референдум, рішення якого мають обов’язковий характер ____________________ б) референдум, який проводиться після прийняття якогось рішення парламентом _________________________ в) референдум, який підтримує та зміцнює правлячі політичні сили_______________________ г) референдум, що контролюється правлячими політичними інституціями _________________ д) референдум, який проводиться до прийняття рішення парламентом _____________________ е) референдум, рішення якого не мають обов’язкової сили ____________________ є) референдум, який підриває авторитет і послаблює правлячі політичні сили________________________ ж) референдум, який контролює опозиція ______________________________

7. Відзначте, що таке референдумкратія: а) участь громадян у здійсненні політичної влади шляхом референдумів, б) процес підготовки та проведення референдумів, в) форма правління в Швейцарії.

8. Відзначте про яку з форм безпосередньої (прямої) демократії йдеться: а) участь громадян в голосуванні, наслідки якого мають обов’язкову силу ____________________ б) участь громадян у голосуванні, наслідки якого не мають обов’язкової сили ___________________ в) право громадян подавати свої пропозиції до законопроектів, які повинні бути розглянуті представницькою владою ____________________________________________

9. Чи пов’язана частота проведення референдумів з рівнем задоволення станом демократії? а) так, б) ні.

10. Які політичні інституції виступають основними прихильниками чи противниками проведення референдумів: а) виборці, б) парламенти, в) президенти, г) політичні партії.

11. Якою є тенденція участі громадян у референдумах: а) до зростання, б) до зменшення.

Література:


Навчальна:


Конституции зарубежных государств. Учебн. Пособие.- М., 1989.

Основи демократії. Посібник / За заг. ред. А. Колодій.- Львів., 2009, Референдуми, c. 491-492.

Рябов С. Політичні вибори. Навчальний посібник.- К., 1998.

Шаповал В. Конституційне право зарубіжних країн.- К., 1997.

Методична:


Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики.- К., 2001.

Дунаєв В. І., Нікітський А. А. Нариси науки про державу. Розділ ІХ. Референдум і народна // Вибори та демократія, 2009, № 3, с. 110-122.

Зєльонка Я. Нові інститути у старому Східному блоці // Глобальне відродження демократії / За заг. ред. Л. Раймонда і М. Ф. Платтнера.- Львів, 2004, с. 271-288.

Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики / За ред. Погорілка В. Ф.- К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001.

Лоуренс ЛеДюк. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці.- Харків, 2002.

Nohlen D. Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemow wyborczych.- Warszawa, 2004.

Huntington S. Political Order in Changing Societies.- New Haven: Yale University Press, 1968.


Закони та нормативні акти:


Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права. Матеріали Венеціанської Комісії, органів Ради: пер. з англ. / За ред. Ю. Ключковського. Вид. 2-е, випр. і доповн.- К., 2009, Керівні принципи для конституційних референдумів на національному рівні, 262-268, Кодекс належної практики щодо референдумів, с. 268-290, Резолюція ПАРЄ “Про Кодекс належної практики щодо референдумів”, c. 467-468, Декларація Комітету Міністрів Ради Європи ”Про Кодекс належної практики щодо референдумів”, c. 493-494

Закон України ”Про всеукраїнський та місцеві референдуми” // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 3, ст. 443.

Закон України ”Про всеукраїнський та місцеві референдуми”. Текст, підписаний Головою Верховної Ради України 7 липня 2001 р. // http: / www.rada.kiev.ua/zakon/PR1/4sk1/g/0800/0899.htm/.

Конституции государств Европейского Союза.- М., 1999.

Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Ред. Н. В. Варламова.- М., 1997.

Пропозиції Президента України до Закону України ”Про всеукраїнський референдум” 13 квітня 2004 р. // http: // gska2.rada.gov.ua:7777/pls/zwed_n/webproc34?id=&pf3511=12108&pf35401=21179.


Монографії та збірники:


Дмитриев Ю. А., Комаров В. В. Референдум в системе народовластия.- Смоленск, 1996.

Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з фр. В. Ховхун- К., 1996.

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність.- К., 2000.

Demokracje zachodnioeropejskie. Analiza porownawcza / Pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta.- Wroclaw: Wyd-wo Wroclawskiego Un-tu, 1997.

Democracy in Developing Countries / Ed. by Diamond L., Plattner M.: Boulder, 1988.

Hertz J. From Dictatorship to Democracy.- Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1982.

Pomper G. M. Voters, Elections, and Parties. The Practice of Democratic Theory.- New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1992.


Cтатті:


Абросимова Е. Б. Принятие и изменение Основного закона: из мирового опыта конституционных процедур // Конституционный вестник, 1991, № 8.

Барабаш Ю. Питання додержання Конституції при ініціюванні та проіеденні всеукраїнських референдумів // Вибори та демократія, 2009, № 3, с. 10-17.

Геттінг Д. Елементи прямої демократії: плебісцити // Складові демократії / За ред. Д. Геттінг, В.-Д. Міхаелі.- К., с. 28- 29.

Дерев’янко С. Джерела фінансування всеукраїнського референдуму: проблеми і перспективи законодавчого регулювання // Вибори та демократія, 2008, № 2, с. 11-21.

Доманська А., Ерхардт К. Розвиток інституту конституційної скарги: західноєвропейський та польський досвід // Вибори та демократія, 2006, № 2, с. 60-65.

Кальченко С. Деякі аспекти нормативної регламентації передвиборної агітації через призму рішень судів за наслідками розгляду виборчих спорів // Вибори та демократія, 2008, № 1, с. 48-58.

Книгін К. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях всеукраїнських референдумів: окремі проблеми // Право України, 2003, № 8.

Книгін К. Референдум в Україні – головний прояв безпосередньої демократії // Вісник академії правових наук, 2001, № 2 (25).

Козюбра М. Щодо необхідності визначення предмету референдуму // Вибори та демократія, 2006, № 4, с. 113-115.

Кривенко Л. Референдум. Наближення до горизонту // Віче, 2004, № 11.

Крупчан О. Референдум: світовий досвід і сьогодення України // Право України, 2003, № 8, c. 30-35.

Леухіна А. Драбина громадянської участі: багатосходинковий аналіз практики громадянської участі в Україні // Вибори та демократія, 2008, № 1, с. 37-48.

Овчар І. Референдум 1991 року та подальші спроби ”забезпечити народ владою”: політико-правове підгрунтя українських реалій // Вибори та демократія, 2009, № 2, с. 54-62.

Паламарчук М. Всеукраїнський референдум у політичній системі України // Право України, 2005, № 5, c. 42-44.

Приходько Х. Інституалізація конституційного процесу в аспекті пріоритетних форм безпосереднього народовладдя в Україні: до постановки проблеми // Вибори та демократія, 2009, № 2, с. 10-15.

Ротар Н. Основні форми участі громадян України у передвиборчих кампаніях як механізм засвоєння цінностей демократії // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія., Вип. 9, 2008, с. 154-159.

Рябець М. М., Шевченко В. Г., Вовк О. Н. Фінансування виборів і референдумів за рахунок коштів державного бюджету: правове регулювання і практика // Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики.- К., 2001, с.184-211.

Федоренко В. Інститут всеукраїнського референдуму в умовах конституційної реформи // Вибори та демократія, 2007, № 3, с. 13-23.

Шаповал В. М. Основний Закон України і референдум: до питання про стабільність Конституції // Право України, 2000, № 2.

Шаповал В. Референдум як форма безпосередньої демократії // Вибори та демократія, 2005, № 3, с. 4-19.

Шведа Ю. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент, 2007, № 4, с. 112-124.


ЗАПИТАННЯ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ.


 1. Назвіть основні етапи становлення науки про вибори? Її предмет та методи. Зв’язок з іншими науками.

 2. Що розуміється під політичним вибором? У чому різниця між вибором, обранням та призначенням?

 3. Дайте характеристику виборам як елементу демократії та механізму демократизації. Якими є інституційні гарантії демократії?

 4. Назвіть індекси політичної демократії. Що таке індекс “Фрідом Гауз”?

 5. У чому суть виборчої та ліберальної демократії?

 6. У чому суть справжніх та несправжніх виборів?

 7. Охарактеризуйте роль виборів у різних політичних режимах.

 8. Назвіть суб’єктів виборчого процесу.

 9. Дайте характеристику прямим, непрямим, основним, проміжним, додатковим, дійсним, вирішальним та установчим виборам.

 10. Що таке президентські вибори? Які існують моделі президентських виборів?

 11. Як відбуваються вибори президента США?

 12. Що таке парламентські вибори? У чому особливість виборів двопалатного парламенту?

 13. Що таке місцеві вибори? Який порядок їх проведення в Україні?

 14. Як відбувалися вибори в найдавніші часи?

 15. У чому особливість виборів в європейських країнах?

 16. Дайте загальну характеристику виборам в посткомуністичних державах.

 17. Дайте характеристику виборів в Україні.

 18. Що таке виборче законодавство? Якою є система виборчого законодавства України?

 19. Які головні міжнародно-правові акти, що регулюють проведення виборів? Що таке Венеціанська комісія?

 20. У чому полягає політичне значення участі у виборах? Індикатором яких процесів є явка виборців?

 21. Що таке абсентеїзм і які чинники його зумовлюють?

 22. Що таке виборче право? У чому полягає різниця між активним та пасивним виборчим правом?

 23. Назвіть основні віхи боротьби за загальне виборче право. Якими є причини та наслідки поширення загального виборчого права?

 24. Що таке емансипація жінок та суфражизм?

 25. Що таке виборчі цензи? Які ви знаєте виборчі обмеження?

 26. Що таке плюральний вотум? Які види виборчих привілеїв ви знаєте?

 27. Назвіть основні види відповідальності за порушення виборчих прав.

 28. Які ви знаєте форми незаконного впливу на виборців?

 29. Які існують способи протидії незаконному впливу на виборців?

 30. Які критерії демократичності виборів?

 31. Що таке принципи виборчого процесу? Назвіть головні принципи демократичних виборів.

 32. Дайте характеристику принципу всезагальності виборів.

 33. Що таке принцип рівності виборів? У чому він проявляється?

 34. Що робить вибори вільними?

 35. Що розуміється під поняттям “прямі вибори”? У чому їх перевага перед непрямими (опосередкованими) виборами?

 36. Як забезпечується таємний характер політичних виборів?

 37. Чому вибори мають бути обов’язковими та періодичними?

 38. Які ознаки справжніх виборів? Для чого застосовують несправжні вибори?

 39. Що таке уніформізм? Якими є політичні наслідки розведення виборів у часі?

 40. Що таке передвиборча кампанія? Які її завдання?

 41. Що таке виборча кампанія, її головні моделі?

 42. Що таке виборчий період і виборчий процес? Які засади та етапи виборчого процесу?

 43. Назвіть головні процедури виборчої кампанії.

 44. Як відбувається проголошення (призначення) виборів?

 45. Які існують процедури реєстрації виборців? Як формуються списки виборців?

 46. Охарактеризуйте процедуру та правила утворення виборчих округів.

 47. Охарактеризуйте порядок утворення виборчих дільниць. Які різновиди виборчих дільниць розрізняє українське законодавство?

 48. Які існують вимоги до приміщення для голосування?

 49. Який порядок формування органів, що проводять вибори?

 50. Що таке ЦВК? Який порядок її формування та повноваження?

 51. Який порядок формування та організація роботи окружної виборчої комісії?

 52. Який порядок формування та організація роботи дільничної виборчої комісії?

 53. Які права та обов’язки, обмеження та гарантії члена виборчої комісії?

 54. Які існують способи висування (номінації) кандидатів? Як відбувається номінація кандидатів політичними партіями?

 55. Що таке попередні вибори (праймеріз)? Як вони відбуваються?

 56. Який порядок реєстрації та підстави скасування реєстрації кандидатів?

 57. Що таке Декларація про майно та доходи кандидата у депутати? Що таке грошова (виборча) застава?

 58. Яким є статус кандидата у депутати? Що таке імунітет кандидата у народні депутати?

 59. Яким є порядок офіційного оголошення учасників виборчого процесу?

 60. Що таке передвиборча пропаганда та агітація? Їх цілі, форми, засоби та обмеження?

 61. Що таке агітаційна кампанія та політична реклама?

 62. Який порядок використання ЗМІ у передвиборній агітації?

 63. Який визначений порядок голосування? Що таке факультативне та обов’язкове голосування? Повторне голосування (перебалотування).

 64. Що таке відкріпне посвідчення та порядок його використання?

 65. Який порядок підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування?

 66. Який порядок встановлення результатів виборів?

 67. Як відбувається офіційне оприлюднення результатів виборів?

 68. Яка процедура реєстрації депутатів та заміщення депутатів, які вибули?

 69. Які існують моделі фінансування виборчих кампаній? Що таке фондрайзінг? Що таке ”брудні” гроші?

 70. Охарактеризуйте головні джерела, ресурси та особливості фінансування виборів в Україні.

 71. Що таке виборча система? Які суспільні функції вона виконує?

 72. Як виборча система співвідноситься з партійною системою? Соціологічні закони Дюверже.

 73. Як впливають виборчі системи на представництво жінок?

 74. Що таке виборчий округ? Які є типи виборчих округів? Що таке магнітуда та розмір виборчого округу?

 75. Що таке виборчий бюлетень і які його різновиди?

 76. Що таке виборчі списки? Які існують різновиди виборчих списків?

 77. Які існують способи голосування?

 78. Що таке виборча формула? Якими є загальні правила переведення голосів у мандати?

 79. Що таке виборчий бар’єр? У чому суть легального та реального виборчого бар’єру?

 80. Дайте класифікацію виборчих систем за В. Богданором.

 81. У чому суть класифікації виборчих систем за Дж. Сарторі?

 82. Що таке дискримінаційні виборчі системи? Які системи називають сильними та слабкими виборчими системами?

 83. Що таке пропорційність/диспропорційність виборчих систем і як вона визначається? Що таке правило кубометру?

 84. Дайте класифікацію виборчих систем за рівнем пропорційності.

 85. Класифікуйте виборчі системи за способом їх становлення.

 86. У чому суть мажоритарної виборчої системи? Її Переваги та недоліки.

 87. Які існують способи класифікації мажоритарних виборчих систем?

 88. У чому суть мажоритарної системи абсолютної, відносної та кваліфікованої більшості?

 89. Які існують різновиди мажоритарних систем за типом голосування?

 90. У чому суть принципу пропорційного представництва? Що таке пропорційна виборча система? Її переваги та недоліки.

 91. Як розподіляються пропорційні виборчі системи за рівнем пропорційного представництва?

 92. Що таке змішана виборча система? Її переваги та недоліки.

 93. У чому суть куріальної виборчої системи?

 94. Що таке географія виборчих систем? Які закономірності поширення виборчих систем у світі?

 95. Які країни належать до розвинених демократій? Які типи виборчих систем вони застосовують?

 96. Дайте загальну характеристику виборчим системам країн Західної Європи.

 97. Що таке Європарламент і як він обирається?

 98. Які особливості становлення виборчих систем країн Центрально-Східної Європи?

 99. Розкажіть про головні віхи формування виборчої системи України.

 100. Якими є основні проблеми виборчої системи України та шляхи їх розв’язання?

 101. За якими критеріями оцінюють виборчі системи?

 102. Які існують наукові підходи до проблеми співвідношення виборчої та партійної систем?

 103. У чому полягає комплексний характер оцінювання виборчих систем?

 104. Назвіть основні методологічні підходи дослідження виборчих систем.

 105. За якими головними ознаками оцінюють виборчі системи?

 106. Якими є загальні політичні наслідки виборчих систем?

 107. Як впливають виборчі системи на легітимність політичної влади?

 108. Якими є головні правила розробки виборчих систем?

 109. Що таке політична та виборча інженерія?

 110. Які існують основні методи та суб’єкти виборчої інженерії?

 111. У чому полягає суть і значення теореми неможливості (Ероу)?

 112. Які головні напрямки реформування виборчої системи України?

 113. Які ви знаєте форми прямої демократії?

 114. Що таке референдум та плебісцит? Яке їх місце в системі сучасної демократії?

 115. Які функції референдумів? Види референдумів.

 116. Що таке референдумкратія? Які особливості застосування референдумів у Швейцарії?

 117. Що таке народна ініціатива та народне вето?

 118. Яке місце референдумів у політичній системі сучасних держав?

 119. Референдуми та політичні партії.

 120. Законодавче забезпечення демократії участі в Україні.

 121. Закон України “Про вибори Президента України”.

 122. Закон України “Про вибори народних депутатів України”.

 123. Закон України ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

 124. Закон України ”Про всеукраїнський та місцеві референдуми”.

 125. Закон України ”Про Центральну виборчу комісію”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница