Український визвольний рух
PDF просмотр
НазваниеУкраїнський визвольний рух
страница14/94
Дата20.08.2012
Размер1.26 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   94

 збірник  Український визвольний рух
Джерела до історії визвольного руху
в) ім. Котовського – 1 папка;
про озброєння, чисельний склад і керівництво групи УПА "Заграва".
г) ім. Суворова – 1 папка;
Одна з радіограм містила достовірну інформацію, що цією групою керує
д) ім. "Смерть фашизму" – 1 папка;
"М.  Дубовий",  а  шефом  штабу  є  "Бористен".  Вказувалося,  що  сама
е) ім. Сталіна – 1 папка;
група  складається  з 5-ти  куренів  під  командою  "Яреми",  "Лайдаки",
є) ім. А. Невського – 1 папка;
"Шаули",  "Кори"  і  "Берези",  озброєних  стрілецькою  зброєю  і,
ж) ім. А. Будьонного – 1 папка;
зокрема, 45-мм гарматами і мінометами14.
з) ім. Куйбишева – 1 папка;
Якщо проводилася якась операція проти УПА чи підпілля ОУН, то
и) ім. Молотова – 1 папка;
обов’язково  в  книзі  наказів  з’єднання  був  окремий  наказ,  а  в  книзі
і) ім. Дзержинського – 1 папка;
звітів  записувалися  донесення  про  підсумки  операції,  хто  в  ній
к) ім. Берія – 1 папка;
відзначився, які трофеї було захоплено.
л) підривна група з’єднання (т. Талаха) – 1 папка;
Всі документи фонду 1 збереглися досить добре. Близько 80% стано-
м) артилерійська група з’єднання – 1 папка12.
влять оригінали, інша частина – примірники копій, виготовлені з ори-
Всі  ці  документи  містять  звіти  про  бойові  операції  загонів  проти
гіналів. Багато документів завірено печатками і підписами командирів.
українських націоналістів, спроби переговорів з окремими відділами
Донесення,  написані  хімічним  олівцем  чи  чорнилом,  подекуди  вже
УПА, заходи партизанської контррозвідки щодо закидання агентури
досить погано читаються.
в націоналістичне підпілля.
Зрозуміло,  що  фонди  Рівненського  підпільного  обкому  зберігалися
Окремо  зібрані  штабні  документи  з’єднання  та  штабні  документи
централізовано, у спеціальних сховищах і тому є більш повними й не
згаданих  вище  партизанських  загонів.  Це  книги  наказів,  різне
мають  таких  вад,  як  фрагментарність,  згаслий  стан,  пошкодження,
оперативне листування, хоча зовсім відсутні штабні документи загону
притаманні збірникам, утвореним з трофейних документів ОУН і УПА.
ім. Сталіна, а загону ім. Молотова збереглася тільки книга наказів. До
Вони  спеціально  не  зашифровувалися,  командири  і  бійці  виступали
штабних  документів  додані  картографічні  схеми  боїв,  серед  яких  є
під  реальними  іменами  та  прізвищами,  що  робить  їх  загально-
схеми кількох масштабних боїв з УПА.
доступними для всіх дослідників. Єдине застереження – це ті політичні
В окрему справу зібрані радіограми партизанського з’єднання генерал-
погляди, якими просякнутий кожен документ радянського партійного
майора В. А. Бегми до Українського Штабу Партизанського Руху (20 лю-
керівництва, що сприймало національно-визвольний рух на західно-
того 1943 р. - 6 лютого 1944 р.), у яких характеризується становище, в якому
українських землях у 40-50 рр. ХХ століття з абсолютно ворожих по-
перебували  загони,  подається  розвідувальна  інформація.  Кожна  радіо-
зицій,  придумуючи  абсурдні  назви  на  зразок  "українсько-німецькі
грама має номер і дату відправлення. Цікаво, що тексти не містять стільки
націоналісти"  чи  "антинародні  банди  українських  буржуазних  на-
помилок,  як  у  розшифрованих  радіограмах  УШПР,  опублікованих
ціоналістів".
В. Сергійчуком у збірнику документів "ОУН-УПА в роки війни. Нові до-
Усі документи Державного архіву Рівненської області, що стосують-
кументи і матеріали"13.
ся вказаної тематики, переведені з таємного на загальне користуван-
Звичайно,  інформацію,  подану  радянськими  партизанами,  треба
ня.  Вони  певним  чином  впорядковані  і  мають  відповідний  науково-
сприймати критично, оскільки вони часто перебільшували втрати своїх
довідковий  апарат.  Частина  з  них  була  опублікована  у 2-му  томі
противників.  У  загальному  звіті  за 1943 рік  зазначено  про  знищен-
"Літопису  УПА.  Нова  серія"  співробітником  Інституту  української
ня 2000 націоналістів лише в кількох північних районах Рівненської
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Олександром
області, що дуже далеко від істини.
Вовком15. Подальша робота над публікацією документів з фонду Р-30
Своєю чергою, радянські партизани чітко фіксували в оперативних
здійснюється спільною робочою групою, до складу якої входять кілька
документах "націоналістичні села", складали списки підозрюваних у
волинських та київських дослідників.
причетності до діяльності ОУН і УПА, характеризували відносини між
українським і польським підпіллям. Збирали розвідувальну інформацію
Джерела до історії визвольного руху
__________________________________
__________________________________
12
14
 ДАРО. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Спр. 5–19.
 Там само. – Спр. 2. – Арк. 39.
13
15
 ДАРО. – Ф. П-1. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 1–110; Сергійчук В. ОУН – УПА в роки війни.
 Літопис УПА. Нова серія. – Київ–Торонто, 1999. – Т. 2.
Нові документи і матеріали. – Київ, 1996. – С. 6–173.

!!
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   94

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница