Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни
Скачать 137.95 Kb.
PDF просмотр
НазваниеМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни
страница8/9
Дата19.08.2012
Размер137.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 
Контрольні питання 
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ 
 
 
1.  Які  пристрої  використовуються  в  сучасних  системах  для  визначення 
 
часу? 
Для контролю знань студентів використовується: 
2.  Що таке системний таймер? 
• експрес-опитування на лекції; 
3.  Які недоліки має годинник реального часу (RTC)? 
• захист лабораторної роботи; 
• захист контрольної роботи. 
4.  За допомогою яких системних функцій можна визначити поточну дату?  
 
5.  За  допомогою  яких  системних  функцій  можна  визначити  поточний 
 
час? 
Для  оцінювання  знань  студентів  з  дисципліни  “Програмні  засоби 
6.  За допомогою яких системних функцій можна установити поточну дату 
систем управління”  застосовується модульний контроль. Оцінювання знань 
і час? 
студентів  з  дисципліни  здійснюється  на  основі  результатів  поточного 
7.  Якими перевагами володіє запис дати і часу у форматі BCD? 
модульного  контролю  (ПМК)  і  підсумкового  контролю  знань  −  заліку. 
8.
Складання  заліку  з  дисципліни  є  обов’язковим.  Завдання  поточного 
  Якими достоїнствами володіє лічильник тактів процесора? 
модульного  контролю  оцінюються  в  діапазоні  від 0 до 40 балів  включно  за 
9.  Яку розрядність має лічильник тактів процесора? 
накопичувальним  принципом,  а  завдання,  що  виносяться  на  підсумковий 
10. Яким  чином  можна  використовувати  лічильник  тактів  для  виміру 
контроль, – від 0 до 60 балів  включно.  Підсумкова  оцінка  студента 
реальної внутрішньої тактової частоти процесора? 
складається  з  суми  балів,  отриманих  ним  в  ході  ПМК,  та  під  час 
11. Який  максимальний  та  мінімальний  вимірюваний  інтервал  має 
підсумкового  контролю  знань.  Набрані  студентом  бали 100-бальної  шкали 
лічильник тактів процесора? І від чого він залежить? 
переводяться  до  національної  та  європейської  шкали  оцінок  згідно  з 
Положенням  „Про  оцінювання  знань  студентів  ХНТУ  у  межах  кредитно-
модульної системи організації навчального процесу”, затвердженою Вченою 
радою ХНТУ, протокол №3 від 07.11.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
28
17

3.  ЗАВДАННЯ №3 
–  зміст контрольної роботи, його відповідність темі, повнота розкриття 
 
теми,  логіка  і  послідовність  написання  тексту,  самостійність  думок, 
1. Написати  програму, що використовує системні функції для виводу 
міркувань, суджень; 
на  екран  інформації  за  допомогою  падаючих  букв  та  рядка,  що  біжить.  В 
–  використання крім рекомендованої літератури періодичних видань та 
якості тексту, що виводиться вибрати своє прізвище.  
інформації з мережі Internet;  
2. Відповісти на контрольні питання. 
–  відповідність оформлення контрольної роботи вимогам нормативних 
 
документів; 
 
–  змістовність,  логічність,  лаконічність  відповіді  та  відповідей  на 
запитання; 
Теоретичні відомості 
–  володіння матеріалом обраної теми. 
Відеосистема  обчислювальних  систем  містить  у  собі  ряд  апаратних  і 
програмних засобів, що дозволяють одержувати на екрані термінала текстові 
і графічні зображення. 
До  апаратних  засобів  можна  віднести  сам  відеотермінал  (монітор), 
відеоконтролер,  або  відеоадаптер,  а  також  програмне  управління 
відеосистемою.  
У текстовому режимі зображення звичайне складається з 25 рядків по 
80  символів  у  рядку,  хоча  мається  можливість  збільшувати  число  рядків  до 
40  за  рахунок  зменшення  висоти  відображуваних  символів.  Кожен  символ  і 
фон під ним можуть приймати кожне з 16 кольорів. 
Програмні  засоби  обслуговування  екрана  містять  у  собі  відеодрайвер 
BIOS,  до  якого  можна  звернутися  з  прикладної  програми  за  допомогою 
переривання INT 10h, і  яке  забезпечує  нижній  рівень  управління  (вивід 
символів,  робота  з  курсором,  переключення  режимів  відеоадаптера  і  т.д.),  а 
також програми DOS, що активуються за допомогою переривання INT 21h і 
представляють більш високий рівень сервісу в текстовому режимі. 
Вивід на екран у базовій версії DOS  вимагає  визначення  текстового 
повідомлення  в  області  даних,  установки  в  регістрі  AH  значення    09  
(виклик  функції DOS)  і    вказівки    команди    DOS    INT    21H.    У    процесі 
виконання операції  кінець  повідомлення  визначається  по  обмежнику  ($),  
як  це показано в прикладі нижче: 
 
 
18
27
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница