Навчально-методичний комплекс
Скачать 103.36 Kb.
PDF просмотр
НазваниеНавчально-методичний комплекс
страница8/8
Дата19.08.2012
Размер103.36 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

Перелік тем лекцій та питання, що розглядаються при вивченні дисципліни 
"Електричні установки і системи електропостачання" 
 
Спеціальність 8.091901 – енергетика сільськогосподарського виробництва 
 
 
Змістовий модуль 1.  
Тема  1.  Вступ.  Загальні  відомості  про  трансформаторні  підстанції  та  резервні 
електростанції. Режими роботи нейтралей в електроустановках 
Завдання і предмет дисципліни  
Типи підстанцій  і електростанцій, їх коротка характеристика і основні техніко-економічні 
показники. 
Перспективи розвитку підстанцій і електростанцій різних типів. 
Схеми електричних з'єднань.  
Основне  електрообладнання  станцій  і  підстанцій  та  його  призначення.  Види  схем 
вторинних кіл  
Мережі з ізольованою нейтраллю. 
Мережі із резонансно заземленою нейтраллю. 
Мережі з глухо заземленою нейтраллю. 
Позначення систем заземлення на кресленнях. 
Тема 2. Обладнання розподільних та споживчих підстанцій
 
Електричні  контакти.  Фізичні  явища  в  контактах.  Перехідний  опір.  Режими  роботи 
контактів.  Контроль  температури  контактів.  Пристрої  термостабілізації  контактного  тиску 
на основі сплавів з ефектом пам'яті форми.  
Основи  теорії  горіння  та  гасіння  електричної  дуги.  Конструкції  пристроїв  для  гасіння 
дуги. 
Електрообладнання  напругою  1 . . . 110  кВ.  Ізоляція  апаратів  та  струмоведучих  частин  в 
електроустановках.  
Шинні конструкції. Методи вибору шин.  
Високовольтні вимикачі та їх вибір.  
Роз'єднувачі, короткозамикачі та віддільники. їх призначення типи та вибір.  
Плавкі запобіжники, їх призначення та вимоги. Конструкції плавких вставок та їх вибір. 
Струмообмежуючий ефект та перенапруги, що виникають при роботі запобіжників.  
Вмикаючі  апарати  напругою  до  1000  В.  Рубильники,  пакетні  вимикачі,  контактори, 
магнітні пускачі, автоматичні вимикачі 
Тема 3. Первинні схеми електричних з'єднань підстанцій. Системи вимірювання на 
ел. станціях і підстанціях.  
Типи  трансформаторних  підстанцій.  Вимоги  до  схем.  Фактори,  які  враховуються  при 
розробці схем підстанцій.  
Схеми розподільних пристроїв вищої напруги.  
Схеми  електроустановок  з  однією  системою  збірних  шин  зі  сторони  нижчої  напруги 
підстанції. Способи підвищення надійності шинних конструкцій. Секціонування.  
Схеми електроустановок з двома системами збірних шин. Область застосування і оцінка 
схем. 
Вимоги  до  метрологічного  забезпечення.  Пристрої  вимірювання,  сигналізації  та 
реєстрації. 
Трансформатори напруги і струму. 
АСКОЕ та АСОЕ. 
 
Змістовий модуль 2.  
Тема  1.  Комплектні  розподільні  пристрої  та  щити  керування  станцій  і  підстанцій. 
Власні потреби підстанцій. Електроагрегати резервних джерел електропостачання 
Типи  комплектних  розподільних  пристроїв.  Збірні  конструкції  розподільних  пристроїв. 
Типи вторинних схем електричних з'єднань. 

Щити керування. Електричні схеми та елементи щитів керування.  
Основні  споживачі  електроенергії  власних  потреб  на  станціях  і  підстанціях. 
Електропостачання власних потреб.  
Забезпечення надійності живлення власних потреб.  
Вибір номінальної потужності трансформаторів власних потреб. 
Джерела оперативного струму - блоки живлення, зарядні пристрої. 
Дизельні  стаціонарні  і  пересувні  електростанції.  Типи  та  область  використання 
електростанцій на нетрадиційних джерелах енергії (сонце, вітер, геотермальні джерела тепла, 
біологічне  паливо).  Електрогенератори  з  приводом  від  валу  відбору  потужності  трактора. 
Електричні схеми та апаратура електростанцій. 
Тема 2. Захист електроустановок від перенапруги. Вплив систем електропостачання 
на оточуюче середовище і лінії зв'язку 
Блискавка,  як  джерело  перенапруги.  Параметри  блискавки.  Оцінка  інтенсивності  грозової 
діяльності.  Захист  від  прямих  ударів  блискавки.  Блискавковідводи  та  їх  призначення.  Зони 
захисту, стрижньові і тросові блискавковідводи. 
Хвильові процеси в електричних мережах. Відбиття і заломлення електромагнітних хвиль в 
елементах систем електропостачання. 
Функції  грозозахисних  апаратів,  їх  вольтсекундні  характеристики  і  дугогасна  здатність. 
Конструкції,  принципи  дії  та  характеристики  захисних  іскрових  проміжків,  трубчатих, 
вентильних,  магнітовентильних  розрядників  та  обмежувачів  перенапруги.  Області 
застосування. Схеми захисту електроустановок від набігаючих хвиль перенапруги. 
Внутрішні  перенапруги  та  заходи  по  їх  обмеженню.  Однофазні  замикання  на  землю  в 
системі з ізольованою нейтраллю. Компенсація ємнісного струму дугогасильними апаратами. 
Перенапруги при вимкненні ненавантажених трансформаторів і ліній. Повторні запалювання 
дуги у вимикачах.  
Небезпечний  і  мішаючий  вплив  в  нормальних  і  аварійних  режимах  при  різних  схемах 
заземлення  нейтралі.  Високочастотні  перешкоди  від  корони.  Методи  зниження  рівня 
перешкод  та  системи  захисту  від  них.  Заходи  по  обмеженню  впливу  систем 
електропостачання  на  оточуюче  середовище.  Збитки  сільськогосподарського  виробництва 
від проходження ліній електропередачі по угіддях. 
 
 Національний університет біоресурсів і 
 
природокористування України 
Питання 6. 
ННІ енергетики і автоматики 
 
«Електроустановкою» називається: 
Кафедра електропостачання 

апарат, агрегат, механізм, 
ОКР: магістр 
призначений для перетворення 
Спеціальність: Енергетика с.-г. виробництва 
електричної енергії в інший вид 
Форма навчання: денна 
енергії 
Курс: 2 

електроприймач або група 
Дисципліна: Ел. мережі і системи 
електроприймачів, об'єднаних 
(Електроустановки) 
технологічним процесом і що 
Викладач: к.т.н. Волошин С.М 
розміщуються на певній території 
 

сукупність машин, апаратів, ліній, 
"ЗАТВЕРДЖУЮ" 
електроприймачів, об'єднаних 
Зав. кафедрою __________ Жильцов А.В. 
єдиною технологією для 
"14" квітня 2010 р. 
забезпечення заданої мети 
 

сукупність електроустановок, 
ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
призначених для забезпечення 
 
споживачів електричною енергією 
Варіант № 1 
 
 
 
Питання 1. 
Питання 7. 
 
Яка схема з'єднання обмоток 
 
Розшифруйте  марку  трансформатора 
трансформатора показана на 
ТРДН-25000/110: 
рисунку? 

трансформатор з розщепленою 
обмоткою низької напруги, з 
масляним охолодженням з дуттям та 
 
природною циркуляцією масла, з 

зірка 
регулюванням напруги під 

трикутник 
навантаженням, номінальна 

зигзаг 
потужність 25000кВА, номінальна 

зірка з нулем 
напруга вищої обмотки 110кВ 
 

трьохфазний трансформатор з 
Питання 2. 
розщепленою обмоткою низької 
 
Системою з ефективно заземленою 
напруги, з масляним охолодженням з 
нейтраллю називають трифазну 
дуттям та природною циркуляцією 
електричну мережу вище 1 кВ, у якій 
масла, з регулюванням напруги під 
коефіцієнт замикання на землю не 
навантаженням, номінальна 
перевищує? 
потужність 25000кВА, номінальна 

1,3 
напруга вищої обмотки 110кВ 

1,4 

трьохфазний трансформатор з 

1,5 
розщепленою обмоткою високої 

1,6 
напруги, з масляним охолодженням з 
 
дуттям, з регулюванням напруги під 
Питання 3. 
навантаженням, номінальна 
 
Суміщений нульовий робочий і 
потужність 25000кВА, номінальна 
нульовий захисний провідники 
напруга вищої обмотки 110кВ 
позначають 

трансформатор з розщепленою 


обмоткою високої напруги, з 

NRP 
масляним охолодженням з дуттям, з 

PEN 
номінальною напругою 110кВ та 

NZR 
номінальною потужність 25000кВА 
 
 
Питання 4. 
 
 
Системи з ізольованою нейтраллю це 
Питання 8. 

трифазні трипровідні мережі 
 
Назвіть систему охолодження 
напругою до 1 кВ 
трансформатора 

мережі напругою 110 кВ 

трифазні чотирипровідні мережі 
напругою до 1 кВ  
 
Питання 5. 
 
 
У запобіжниках використовується 

тип С 

математичний ефект 

тип М 

металургійний ефект 

тип Д 

ефект руйнування 

тип ДЦ 

принцип відновлення 
 Питання 9. 
Питання 17. 
 
Яка температура масла допускається 
 
На рисунку цифрою 7 позначено 
при систематичному навантаженні 
трансформатора 

85 °С 

95 °С 

105 °С 

115 °С 
 
Питання 10. 
 
Яка зона дуги має найвищу 
температуру? 

зона катода 

ствол дуги 
 

зона анода 

сигнальні контакти 

температура скрізь однакова 

допоміжні контакти 
 

дугогасильні контакти 
Питання 11. 

основні контакти 
 
Який спосіб гасіння дуги 
 
використовується в аппаратах більше 
Питання 18. 
1 кВ? 
 
Для захисту вимикачів навантаження 

подовження дуги 
від струмів к.з. використовують: 

гасіння дуги в маслі 

запобіжники 

поділ дуги на ряд коротких 

вимикачі 

гасіння дуги у вузьких щілинах 

автомати 
 

розрядники 
Питання 12. 
 
 
Запобіжник ПН-2? 
Питання 19. 

низьковольтний 
 
На рисунку цифрою 2 позначено 

високовольтний 

має фарфоровий корпус 

має скляний корпус 
 
Питання 13. 
 
Основною перевагою безконтактних 
комутаційних апаратів є6 

низька вартість 

відсутність дуги чи іскри 

мала маса 

ремонтопридатність 
 
Питання 14. 
 
Нульовий захисний провідник 
 
позначають 

ізолятор захисний кожух 

NRP 

дугогасильну камеру 

PE 

контакт 

NZR 
 
 
Питання 20. 
Питання 15. 
 
Пристрій РПН трансформатора 
 
Основною перевагою безконтактних 
призначений для 
комутаційних апаратів є6 

транспортування трансформатора 

низька вартість 

захисту трансформатора 

відсутність дуги чи іскри 

регулювання напруги 

мала маса 
трансформатора 

ремонтопридатність 

охолодження трансформатора 
 
 
Питання 16. 
 
 
Нульовий робочий провідник 
 
позначають 
 


 

NRP 
 

PEN 
 

PE 
 
 
 


Питання 21. 
Питання 26. 
 
Який аппарат показано на рисунку 
 
Найважливішими параметрами при 
виборі вимикачів є: 

струм к.з. і робочий струм 

надійність роботи і ціна 

напруга і тривалий струм 

термічна стійкість і швидкодія 
 
Питання 27. 
 
РНДЗ-2-110 це 

розрядник 

роз'єднувач 

реле низьковольтне захисне 

рубильник 
 

вимикач баковий масляний 
 

вакуумний вимикач 
Питання 28. 

елегазів вимикач 
 
Які з даних апаратів є пожежо- і 

маломасляний вимикач 
вибухобезпечними? 
 

вакуумні вимикачі 
Питання 22. 

масляні вимикачі 
 
Для функціонування повітряного 

елегазові вимикачі  
вимикача потрібен 

маломасляні вимикачі 

акумулятор 
 

компресор 
Питання 29. 

генератор 
 
Для масляних трансформаторів 

дизель-генератор 
допускається 100% перевантаження 
 
по струму протягом 
Питання 23. 

5 хвилин 
 
В скільки разів густина елегазу 

10 хвилин 
більша за густину повітря 

15 хвилин 

в 2 рази 

не допускається 

в 3 рази 
 

в 4 рази 
Питання 30. 

в 5 разів  
 
Для сухих трансформаторів 
допускається 100% перевантаження 
 
по струму протягом 
Питання 24. 

5 хвилин 
 
«Енергетичною системою» 
називається: 

10 хвилин 

процес отримання, перетворення, 

15 хвилин 
передачі і відображення 

не допускається 
вимірювальної інформації 
 

сукупність електричних установок 
 
для передачі і розподілу електричної 
 
енергії  
 

називається сукупність машин, 
 
апаратів, ліній, електроприймачів, 
 
об'єднаних єдиною технологією для 
забезпечення заданої мети 

сукупність електричних станцій, 
електричних і теплових мереж, 
з’єднаних між собою і зв'язаних 
спільністю режиму в безперервному 
процесі виробництва, перетворення і 
розподілу електричної енергії при 
спільному управлінні цим режимом 
 
Питання 25. 
 
З системами АПВ можуть 
використовуватись 

вакуумні вимикачі 

роз'єднувачі 

короткозамикачі 

повітряні вимикачі 
 
 

1   2   3   4   5   6   7   8

Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©referat.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Школьные рефераты
Главная страница